Keviczky Kálmán

Keviczky Kálmán 1967-ben

Keviczky Kálmán – Colman von Keviczky (Ruttka, 1909. augusztus 21. – NewYork, USA, 1998. július 27.) katonatiszt, filmszakértő, ufókutató és aktív hazafi. Arra a következtetésre jutott, hogy az amerikai kormány és a katonai vezetés a média segítségével manipulálta a közvéleményt, hogy az intergalaktikus űrhajók egyre sűrűsödő látogatásait eltussolja.
1963-ban új időszámítás kezdődött Keviczky Kálmán életében. Ismét megnősült, Makkay Jolánt vette feleségül (Joli nénit – ahogy a magyar ufókutatók ismerik), aki szerető felesége és munkatársa lett. Egy évvel később felszámolta fotós cégét, és az ENSZ sajtóosztályán helyezkedett el, mint film- és fotótechnikus. Jó helyre került, és kihasználva a beosztásával járó előnyöket, mint az ENSZ munkatörzsének tagja, az ebédszünetekben az irattárak mélyén ufóokmányok után kutatott, de nem talál semmit. Ez megdöbbentette, és cselekvésre késztette. 1965-ben az ufók tevékenységének nemzetközi ellenőrzésére tett javaslatot az ENSZ sajtóosztályának. Mivel javaslatát válaszra sem méltatták, ezért 1966 februárjában U’ Thant elnökhöz intézett memorandumot, melynek eredményeképpen megbízták az UN-UFO Project kidolgozásával.
Javaslata nem aratott osztatlan sikert, elbocsátották állásából. Az Egyesült Államok kormánya, valamint a CIA hathatós közreműködésével „tudományos feketelistára” került, amely végleg elzárta előtte a tudományos karrier lehetőségét. Nyugdíjazásáig fotótechnikusként dolgozott, de ufóprojektjének kudarca nem szegte kedvét. Memorandumaival bombázta a kormányokat, és a titoktartás alól feloldott dokumentumokat lobogtatva sürgette az ufóprobléma sürgős megoldását. Belépett Donald E. Keyhoe őrnagy NICAP szervezetébe, majd 1966-ban megalapította az ICUFON-t (Intercontinental UFO Galactic Spacecraft Research and Analytic Network), amelynek tagja volt többek között prof. Hermann Oberth, a rakétatudományok atyja is. A szervezet létszáma gyorsan nőtt, hamarosan az egész világot behálózták. Katonatisztként legfontosabb feladatának tekintette a jelenség hadtudományi tanulmányozását és a kormányok tájékoztatását az ufóproblémáról. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy munkássága jelentős hatást gyakorolt a nemzetközi ufókutatásra.
A Magyar Ufókutató Szövetség Pax Galacticana néven díjat alapított, amely odaítélésének egyik kritériuma Keviczky Kálmán munkásságának ápolása. Közép-Európában a Keviczky-hagyatékot a Jövő Háza Alapítvány kezeli.

Az Ufómagazin szerkesztősége, A Jövő Háza Alapítvány és az Ufószövetség által létrehozott díjat a hazai és nemzetközi ufókutatás terén végzett kiemelkedő munkáért, valamint Keviczky Kálmán emlékének, hagyományának ápolásáért, a Földön kívüli civilizáció elfogadtatásáért és népszerűsítéséért évente egy alkalommal ítéli oda a kijelölt kuratórium. Napjainkig huszonöt személy és szervezet vette át az elismerést.

A díjat az elmúlt évek során a következők kapták meg:

2000 – Hargitai Károly, Antonio Huneeus (USA)
Michael Hesemann (Németország)
Pusztay Sándor

2001 – Sós Tibor;

2002 – dr. Szilágyi Mária

2003 – dr. Egely György

2004 – dr. Frankó Károly

2005 – dr. Tarcali Gábor

2006 – Kiss László

2007 Nemere István

2008 – Kisfaludy György

2009 – Kalmár János

2010 – Szalay Iván

2011 – Galaktika Baráti Kör (Gyomaendrőd)

2012 – Oláh András

2013 – Viszkok András
Tóth László (Nagykanizsa)

2014 – Medgyesi Iván

2015 – Csefkó Pál

2016 – Knoll Gyula

2017 – Huba Csaba
Gyurcsok József (posztumusz)

2018 – Máté Imre

2019 – Ridegné Szabó Éva

2023 – Nyers Csaba Károly

Eddig végzett munkájukhoz, tevékenységükhöz gratulálunk.